Výsledky MFF 2004

GRAND PRIX

Pátrání v hlubinách po stopách historie

Marjo Dowed and Foster Wiley (USA)

CENA ZA NEJLEPŠÍ TÉMA MOŘE, OCEÁNY

Penyu Penyu

Christian Redinger (Rakousko)

CENA ZA NEJLEPŠÍ TUZEMSKÝ FILM

Myšlení vody

Tomáš Škrdlant (Česká republika)

CENA ZA NEJLEPŠÍ SLADKOU VODU

OMO-Cesta do pravěku

Pavel Barabáš (Slovenská republika)

CENA ZA NEJLEPŠÍ VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ

Aqua Marine-Barvy moře

Miroslav Hrdý (Česká republika)

CENA ZA NEJLEPŠÍ FILMOVÉ TÉMA

Tam, kde ryby spí na stromech

Michael Havas (Nový Zéland)

CENA ZA DĚTSKOU TVORBU

Živá voda

Jarmila Rusínková (Slovenská republika)