Výsledky MFF 2005

Cena Severočeské vědecké knihovny

TUNELOVÁ VIZE

režisérky Joshky Wessels (Velké Británie)

Cena Rektora University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

ALPSKÁ JEZERA – TICHÁ KRÁSA

z produkce ORF Universum, režiséra Waltrauda Paschingera a Ericha Proella (Rakousko)

Cena Primátora Města Ústí nad Labem

EXPEDICE RA

režiséra Petra Horkého (Česká Republika)

Cena Ministerstva životného prostredia Slovenské republiky

PAMĚŤ VODY – ANEB ODKAZ JAKUBA KRČÍNA

režiséra Martina Skyby (Česká Republika)

Cena Ministerstva životního prostředí České republiky

ZRODENÉ VODOU

režiséra Ľudovíta Hanáka (Slovenská Republika)

Cena za nejlepší debut

JAK NÁS NEZNÁTE

režiséra Josefa Habrovce (Česká Republika)

Cena za nejlepší potápěčský film

ROSALIE MOLLER

režiséra Michala Kubáta (Česká Republika)

Cena za nejlepší film v kategorii ochrany životního prostředí

VODA PRO POLE – ŽÍZNIVÁ PLANETA

režiséra Timura Diehna (Německo)

Cena za nejlepší český film

LOSOSÍ ŘEKA KAMENICE

režiséra Huga Habrmana (Česká Republika)

Cena za volnou tvorbu

AMAZONIA VERTICAL

režiséra Pavla Barabáše (Slovenská Republika)

Cena za nejlepší film v kategorii Slaná voda

LOVCI Z MYSU BOUŘÍ

režiséra Thomase Behrenda (Německo)

Cena za nejlepší film v kategorii Sladká voda

PLITVICE – ZEMĚ PADAJÍCÍCH JEZER

režiséra Michaela Schlambergera (Rakousko)

Cena za nejlepší dokument

KAPITÁN TABARLY

režiséra Philippa Abalana (Francie)

Cena za velký formát

MUŽI OCEÁNÚ – SOUBOJ O HLUBINU

režiséra Christopha Redla (Německo)

Grand Prix

SKRYTÁ TAJEMSTVÍ NORSKA

režiséra Floriana Granera (Německo)