IFF 2020 RESULT

Grand Prix

Stanou se hlavonožci vládci moří? / Cephalopods, Aliens of the Deep

Režie: Bertrand Loyer (Francie)

Kategorie Environmentální film / Environmental Film

Príbeh krajiny lúk / The Story of the Land of Maeadows

Režie: Braňo Molnár (SLovensko)

Kategorie Filmový příběh / Film Story

Zátah na Escobarovy hrochy / The Hunt for Escobar´s Hippos

Režie: Andrew Graham Brown (Rakousko/USA)

Kategorie Investigativní film / Investigative Film

Akvárium – stinná tvář hobby / Aquarium – The Dark Hobby

Režie: Paula Fouce (USA)

Kategorie Slaná voda / Salt Water

Duše oceánů / Oceans Souls

Režie: Philip Hamilton (Velká Británie)

Kategorie Sladká voda / Fresh Water

Neviditelná řeka / The Invisible River

Režie: Serge Dumont (Francie)

Kategorie Krátký film / Short Film

Křehký svět / Fragile

Režie: Vicente Leal (Španělsko)