MFF „Voda, moře, oceány“ je soutěžní festival dokumentárních filmů na uvedené téma. Jeho cílem je prezentovat a ocenit filmová díla zabývající se světem sladkých i slaných vod, podněcovat jejich tvorbu v mezinárodním měřítku a rozšiřovat tak poznání lidí i jejich zájem o problematiku ochrany této oblasti životního prostředí i dění ve světě odehrávající se kolem, ať už pod vodou, na hladině, na březích vodních toků a jezer či v přímořských oblastech po celé planetě.

MFF „Voda, moře, oceány“ se uskuteční v Hluboké nad Vltavou ve dnech 14. až 17. 9. 2017. Na festival mohou filmy přihlásit jejich tvůrci, jak profesionálové, tak amatéři, filmové a televizní společnosti, soukromí producenti i jiné filmové festivaly.

Přihlášené filmy musí odpovídat podmínkám stanovených tímto statutem. Přihlášeny mohou být i filmy prezentované na jiných festivalech.

Ke každému soutěžnímu filmu je nutné přiložit:

 • pro každý film samostatnou vyplněnou přihlášku
 • film v HD kvalitě v digitálním formátu zaslaný na adresu: Twin Star Film, Žitavského 572, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, nebo nám pošlete link ke stažení na e-mail festival@vodamoreoceany.cz
 • komentářovou listinu s timecody v anglickém jazyce (v digitální podobě), pokud je film v jiném jazyce než českém nebo slovenském.
 • fotografie z natáčení filmu – nejsou požadované, ale mohou být dodány pro použití k širší propagaci filmu
 • další informace (portrét tvůrce filmu, jeho životopis, případně vlastní propagační materiál) – nejsou požadované, ale mohou být dodány pro použití k širší propagaci filmu

Výběrová komise, kterou jmenuje organizátor festivalu, vybírá z přihlášených filmů jednotlivé snímky do soutěže a rozděluje je do jednotlivých kategorií. Festival si vyhrazuje právo přijmout i filmy mimo soutěž, např. snímky výjimečné hodnoty pro retrospektivní nebo informativní blok.

Soutěžní filmy hodnotí mezinárodní porota, jmenovaná organizátory festivalu. Rozhodnutí poroty je konečné.
Hlavní cenou festivalu je Grand Prix

Dále budou filmy oceněny v kategoriích:

 • Grand Prix
 • Slaná voda
 • Sladká voda
 • Nejlepší dokument
 • Nejlepší film s tématikou ochrany životního prostředí
 • Nejlepší český film
 • Volná tvorba

Porota může rozhodnout také o udělení dalších cen.

Důvody pro nepřijetí filmu:

 • špatná technická nebo umělecká kvalita
 • filmy, které nejsou v souladu se statutem festivalu (filmy propagační)
 • filmy členů Mezinárodní poroty

Poštovné a pojistné za zásilku soutěžních snímků hradí přihlašovatel.
Všechny filmy na 14. ročník MFF „Voda, moře, oceány“ musí být přihlášeny a zaslány nejpozději do 2. 7. 2017.

Všechny filmy s přiloženými materiály mohou být použity na propagaci festivalu.
Organizátor se zavazuje, že nebudou použity pro komerční účely.

Soutěžní snímky budou promítány pro veřejnost v sálech vybraných organizátorem.

Řádně vyplněná přihláška je považována za souhlas přihlašovatele s podmínkami uvedenými ve statutu festivalu.

Organizátor festivalu si vyhrazuje právo změn v programovém schématu.