Jindřich Böhm

Jindřich Böhm

Předseda poroty, fotograf, technický (vrakový) potápěč, cestovatel a dobrodruh